Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Belišća

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Belišća

12. 4. 2017.

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj …

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Belišća

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Belišća

11. 4. 2017.

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj …

Javni natječaj za zakup garaže u Belišću, Radnička bb i Vijenac S.H.Gutmanna

Javni natječaj za zakup garaže u Belišću, Radnička bb i Vijenac S.H.Gutmanna

05. 4. 2017.

Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj: 125/11 i …

Javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća

Javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća

04. 4. 2017.

Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99 …

Javni natječaj o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Belišća

Javni natječaj o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Belišća

29. 3. 2017.

Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99 …

Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe

Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe

23. 3. 2017.

Na temelju Zaključka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe u k.o. Belišće, Klasa: 944-01/17-03/01, Urbroj: …

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Belišća 2017.-2020.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Belišća 2017.-2020.

17. 3. 2017.

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13) i članka 61. Statuta Grada Belišća …

Javni natječaj za zakup garaže u Belišću, Radnička bb

Javni natječaj za zakup garaže u Belišću, Radnička bb

03. 3. 2017.

Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj: 125/11 i …

JAVNI POZIV ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

JAVNI POZIV ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

24. 2. 2017.

Temeljem članka 57. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16) te …

Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe u k.o. Belišće

Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe u k.o. Belišće

23. 2. 2017.

Na temelju Zaključka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe u k.o. Belišće, Klasa: 944-01/17-03/01, Urbroj: …

Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća u 2017. godini

Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća u 2017. godini

08. 1. 2017.

Temeljem članka 61., stavak 4. i stavka 5., točke 27. Statuta Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, …

Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu grada Belišća

Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu grada Belišća

30. 12. 2016.

Komisija za raspisivanje natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta …

Video galerija