Dokumenti

– Statut – pročišćeni tekst 2018.
– Poslovnik – pročišćeni tekst 2018.

 

GOSPODARENJE OTPADOM

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Belišća
Opći uvjeti Ugovora s korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Belišća

 

UDRUGE

Zavrsni izvještaj o provedbi projekata u 2017.
Obrazac za zavrsno financijsko izvjesce u 2017.

Europska regija sporta 2018 – obrazac za izvjestaj
Europski grad sporta 2017_ obrazac za izvještaj

Odluka gradonačelnika_financiranje udruga u 2017.
Odluka gradonačelnika_financiranje udruga u 2016.
Odluka gradonačelnika_financiranje udruga u 2015.

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

Obrazac-ponude-zakup-zemljišta.doc
Zahtjev za subvenciju za zapošljavanje_obrazac
Zahtjev za subvenciju zakupa poslovnog prostora

 

JAVNA RASPRAVA

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća

 

 

SUBVENCIJE

Pregled isplaćenih subvencija za umjetno osjemenjivanje u 2017. godini

Pregled isplaćenih subvencija za umjetno osjemenjivanje u 2016. godini
Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga u 2016. godini
Pregled korisnika subvencije troškova pričuve u 2016. godini
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnih prostora u 2016. godini

Video galerija