Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2019. godinu

Objavljeno: 11. 4. 2019.
Video galerija