Kontakt

Grad Belišće
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 Belišće

Tel: +38531 400-600
E-mail: grad@belisce.hr

I. URED GRADONAČELNIKA

Tel: +38531 400-601, Fax: +38531 400-602
Gradonačelnik Dinko Burić, dr. med.
E-mail: dinko.buric@belisce.hr

Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
Tel: +38531 400-636, E-mail: ljerka.vuckovic@belisce.hr

Zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, dipl. oec.
Tel: +38531 400-624, E-mail: domagoj.varzic@belisce.hr

Administrativna tajnica Jasna Mijatović
Tel: +38531 400-601, E-mail: jasna.mijatovic@belisce.hr

Viša stručna suradnica za informiranje Tea Kozina, mag. prim. educ.
Tel: +38531 400-605, E-mail: tea.kozina@belisce.hr

II. TAJNIŠTVO GRADA

Tajnik Slavko Milekić, dipl. iur.
Tel: +38531 400-628, E-mail: slavko.milekic@belisce.hr

Savjetnik za lokalnu samoupravu Ivan Paloh, dipl. iur.

Savjetnica za imovinsko – pravne poslove i javnu nabavu Sanja Majstorović Stanić, dipl.iur.
Tel: +38531 400-621, E-mail: sanja.ms@belisce.hr

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Pročelnica Božica Lalić, dip.oec.
Tel. +38531 400-610, E-mail: bozica.lalic@belisce.hr

Savjetnica za proračun i poreze Kristina Mandić, dipl. oec.
Tel: +38531 400-611, E-mail: kristina.mandic@belisce.hr

Stručna referentica za obračun plaća i računa Suzana Filipović Vorih
Tel: +38531 400-612, E-mail: suzana.fv@belisce.hr

Stručni referent analitičar Mirjana Vučković
Tel: +38531 400-613, E-mail: mirjana.vuckovic@belisce.hr

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

Pročelnica Kata Budimir-Varžić, dipl. ing. građ.
Tel: +38531 400-620, E-mail: kata.bv@belisce.hr

Stručni suradnik za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja Marko Špoljarić, dipl. ing. prom.
Tel: +38531 400-622, E-mail: marko.spoljaric@belisce.hr

Referent za stambene poslove Jasna Slijepčević
Tel: +38531 400-625, E-mail: jasna.slijepcevic@belisce.hr

Komunalni redar Romano Klanjšček
Tel: +38531 400-623, E-mail: romano.klanjscek@belisce.hr

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
Tel: +38531 400-630, E-mail: antonija.ab@belisce.hr

Stručna suradnica za socijalnu skrb, predškolski odgoj i obrazovanje Kristina Horvat, iur.
Tel: +38531 400-631, E-mail: kristina.horvat@belisce.hr

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti Ana Pavlović Martinović, mag. educ. philol. croat.
Tel: +38531 400-633, E-mail: ana.martinovic@belisce.hr

Muzej Belišće (Vijenac S. H. Gutmanna 26, Belišće)

Viši stručni suradnik za muzejsku djelatnost Tomislav Kuna, dipl. archeol.
Tel: 38531 358-556, E-mail: tomislavkuna@yahoo.co.uk

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

Pročelnik Ljiljana Žigić, dipl. oec.
Tel: +38531 400-615, E-mail: ljiljana.zigic@belisce.hr

Viša stručna suradnica za gradske investicije Martina Varžić, struč. spec. ing. aedif.
Tel: +38531 400-616, E-mail: martina.varzic@belisce.hr

Viša stručna suradnica za pravne poslove Danijela Popović, dipl. iur.
Tel: +38531 400-618, E-mail: danijela.popovic@belisce.hr

Video galerija