Kontakt

Grad Belišće
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 Belišće
Tel: +38531 400-600
E-mail: grad@belisce.hr

RADNO VRIJEME SA STRANKAMA

Ponedjeljak – petak: 9-13 sati

I. URED GRADONAČELNIKA

Tel: +38531 400-601, Fax: +38531 400-602

Gradonačelnik Dinko Burić, dr. med.
E-mail: dinko.buric@belisce.hr

Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
Tel: +38531 400-636, E-mail: ljerka.vuckovic@belisce.hr

Zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, dipl. oec.
Tel: +38531 400-624, E-mail: domagoj.varzic@belisce.hr

 

I.1. ODSJEK ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Savjetnica za odnose s javnošću i informiranje Ana Pavlović Martinović, mag.educ.philol.croat.
Tel: +38531 400-605, E-mail: ana.martinovic@belisce.hr

 

I.2. ODSJEK ZA OPĆE, ADMINISTRATIVNE I POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE

Voditeljica: Jasna Mijatović
Tel: +38531 400-601, E-mail: jasna.mijatovic@belisce.hr

Administrativni referent: Iva Kirner
Tel: +38531 400-635, E-mail: iva.kirner@belisce.hr

 

I.3. ODSJEK ZA GOSPODARSKA I DRUŠTVENA PITANJA

Voditeljica Odsjeka: dr.sc. Nada Milas Bosanac, mag.oec.
Tel: +38531 400-611, E-mail: nada.milas.bosanac@belisce.hr

Viša stručna suradnica za edukaciju službenika i zaštitu na radu Tamara Bilić, mag.iur.
Tel: +38531 400-622  E-mail: tamara.bilic@belisce.hr

 

II. TAJNIŠTVO GRADA

Tajnica Grada Sanja Takač, univ. spec. admin. publ.
Tel: +38531 400-628, E-mail: sanja.takac@belisce.hr

Savjetnica za lokalnu samoupravu Sanja Majstorović Stanić, dipl. iur.
Tel: +38531 400-611, E-mail: sanja.ms@belisce.hr

Viša stručna suradnica za lokalnu samoupravu Dijana Dorkić, mag.iur.
Tel: +38531 400-628, E-mail: dijana.dorkic@belisce.hr

 

II.1. ODSJEK ZA JAVNU NABAVU

Voditeljica odsjeka Danijela Žulj, dipl.iur.
Tel: +38531 400-621, E-mail: danijela.popovic@belisce.hr

Viši stručni suradnik za javnu nabavu dr.sc. Nedeljko Kovačić, dipl.oec.
tel: +38531 400-609, e-mail: nedeljko.kovacic@belisce.hr

Viša stručna suradnica za javnu nabavu Tihana Pelin -Kuna, dipl.iur.
tel: +38531 400-609, e-mail: tihana.pk@belisce.hr

 

II.2. ODSJEK ZA RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA IMOVINOM

Voditeljica Jasna Slijepčević
Tel: +38531 400-622, E-mail: jasna.slijepcevic@belisce.hr

 

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Pročelnica Božica Lalić, dipl.oec.
Tel. +38531 400-610, E-mail: bozica.lalic@belisce.hr

 

III.1. ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Viši stručni referent za računovodstvo i financije Domagoj Crnogaj, dipl.oec.
Tel: +38531 400-614, E-mail: domagoj.crnogaj@belisce.hr

 

III.2. ODSJEK ZA OBRAČUN PLAĆA I RAČUNA, ANALITIKU, FINANCIJSKO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

Stručna referentica za obračun plaća i računa Nataša Holjevac Abramić, dipl.oec.
Tel: +38531 400-612, E-mail: natasa.ha@belisce.hr

Stručna referentica analitičarka Mirjana Vučković
Tel: +38531 400-613, E-mail: mirjana.vuckovic@belisce.hr

 

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

Pročelnica Kata Budimir-Varžić, dipl. ing. građ.
Tel: +38531 400-620, E-mail: kata.bv@belisce.hr

Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti Dejan Šovagović, dipl. ing.
Tel: +38531 400-625, E-mail: dejan.sovagovic@belisce.hr

 

IV.1. ODSJEK ZA UPRAVITELJSTVO I STAMBENE POSLOVE

Administrativni referent Lucija Strugačevac
Tel: +38531 400-606, E-mail: lucija.strugacevac@belisce.hr

 

IV.2. ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO I KOMUNALNE POSLOVE

Voditelj Romano Klanjšček
Tel: +38531 400-623, E-mail: romano.klanjscek@belisce.hr

Komunalni redar Marko Anić
Tel: +38531 400-623, E-mail: marko.anic@belisce.hr

 

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
Tel: +38531 400-630, E-mail: antonija.ab@belisce.hr

Savjetnica za društvene djelatnosti Monika Jurkin, mag.prim.educ.
Tel:+38531 400-632, E-mail: monika.jurkin@belisce.hr

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti – pripravnica Lea Kozina, mag.philol.croat.
Tel:+38531 400-632, E-mail: lea.kozina@belisce.hr

V.1. ODSJEK ZA SPORT, TJELESNU KULTURU, TURIZAM, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Voditelj odsjeka Branimir Kolarić, dipl.ing.agr.
Tel:+38531 400-633, E-mail: branimir.kolaric@belisce.hr

Stručna suradnica za sport, tjelesnu kulturu, turizam, zdravstvo i socijalnu skrb Kristina Horvat, iur.
Tel: +38531 400-631, kristina.horvat@belisce.hr

 

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

Pročelnica Ljiljana Žigić, dipl. oec.
Tel: +38531 400-615, E-mail: ljiljana.zigic@belisce.hr

 

VI.1. ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE

Stručni suradnik-poljoprivredni redar Armando Bičak, ing.agr.
Tel: +38531 400-618, E-mail: armando.bicak@belisce.hr

Viši stručni suradnik za prostorno planiranje, Vedran Berečić, mag.ing.aedif.
Tel: +38531 400-616, E-mail: vedran.berecic@belisce.hr

Viša stručna suradnica za poljoprivredu i gospodarstvo – pripravnica Dajana Budimir, mag. ing. agr.
Tel: +38531 400-616, E-mail: dajana.budimir@belisce.hr

Video galerija