CTK VALPOVO-BELIŠĆE DRUGI U HRVATSKOJ S PROJEKTOM „PAMETNA RASVJETA“

Objavljeno: 19. 3. 2018.

Institut za razvoj i inovativnost mladih (IRIM) pokrenuo je krajem prošle godine projekt Napredne ‘Internet of Things’ tehnologije u hrvatskim školama (te se odnosio i na CTK Valpovo-Belišće). U projekt je bilo uključeno 70 škola i drugih ustanova koje rade s djecom osnovnoškolske dobi i 30 koje rade s djecom srednjoškolske dobi. Svima koji su ušli u projekt donirana je atraktivna Internet of Things (IoT) oprema i omogućena je edukaciju nastavnika koju je pohađao Marijan Antolović.

Prijava na projekt nije bila garancija za sudjelovanje jer je sve prijavljene ustanove vrednovala komisija u sastavu Lada Aškić (HT), Rujana Bakić (IRIM), Vlado Lendvaj (IRIM), Josip Šimić (IRIM) i Dario Vlahović(IRIM) prema kriterijima: sudjelovanje u projektima IRIM-a: Croatian Makers liga (10 bodova), STEM revolucija (15 bodova), sudjelovanje na kreativnim natječajima prošlogodišnjeg CM i HT: Internet of Things projekta (25 bodova), sudjelovanje na kreativnim natječajima projekta STEM revolucija (10 bodova) i motivacijsko pismo (40 bodova).

CTK Valpovo-Belišće (radionica robotike-elektronike) prijavila je projekt na temu: Internet of Things: Pametna rasvjeta. Izradili su ga Lucijan Vranković i Matko Vražić uz mentorstvo Tomislava Kudeljnjaka iz Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće. Natječaj je omogućio učenicama razvijanje novih, kreativnih rješenja. Pametna rasvjeta proglašena je kao drugoplasirani projekt u Hrvatskoj u kategoriji „ostali“.

Najbolji timovi dobili su retro gaming konzolu MakerBuino za svakog učenika u timu i za mentora, drugoplasirani micro:bit i dodatni komplet za izradu vlastitog robota pogonjenog micro:bitom, a trećeplasirani micro:bitove. Dodatno, sve ustanove prijavitelji dobili su komplete dodatne opreme za Arduino.

PROJEKT: ZTK VALPOVO-BELIŠĆE – PAMETNI TANJURIĆ ZA ŠALICU

Podloga za šalicu koja mjeri temperaturu tekućine i u odnosu na tu temperaturu mijenja boje RGB diode unutar podloge. Podloga je promjera 90mm i visine 30mm isprintana na 3D printeru od prozirnoga materijala. Unutar nje nalaze se arduino MKR1000, DHT11 senzor, RGB traka s 5 dioda. Kao izvor napajanja trenutno se koristi USB kabel, ali u kutiju stane i 9V baterija. Mobilna aplikacija prikazuje temperaturu i vlažnost koju očitava senzor. Podloga svijetli plavom bojom kada je temperatura niska (u ovom slučaju sobna jer nema tekućine u šalici) – šalica je metalna zbog lakšeg prijenosa temperature. Unutrašnjost projekta: u kutiji se nalaze Arduino MKR1000, DHT11 senzor temperature i vlage te traka s 5 pametnih svjetlećih dioda (WS2812B). Kutija sadrži i poklopac koji se može pričvrstiti vijcima u 4 predviđene rupe za vijke. Senzor temperature je smješten na gornjoj strani kutijice kako bi imao izravan kontakt sa šalicom zbog što boljeg prijenosa topline. Podloga mijenja boju prema crvenoj u odnosu na temperaturu tekućine u šalici. Mobilna aplikacija prikazuje trenutnu temperaturu i vlagu. Arduino MKR1000 napaja se pomoću USB-a, a moguće je i napajanje pomoću 9V baterije. Na MKR1000 spojena je LED traka (digitalni pin za komunikaciju spojen je na ulazno-izlazni pin 5, a DHT11 senzor spojen je na ulazno-izlazni pin 8).

Tekst i fotografije: Dragan Francuz, tajnik CTK Valpovo-Belišće

Video galerija