Global Tesol College u suradnji s Poduzetničkim centrom Belišće – Podučavanje engleskog jezika u inozemstvu

Objavljeno: 16. 4. 2013.

viewer_008Kanadska organizacija Global Tesol u suradnji s Poduzetničkim centrom Belišće vas poziva na informativni seminar o podučavanju engleskog jezika u inozemstvu, dana 24. travnja 2013. godine u 19:00h u Gradsku upravu grada Belišća (velika vijećnica). Riječ je o programu obučavanja kako bi temeljem stečenog certifikata, koji je internacionalno priznat i doživotan, postali profesori engleskog jezika u inozemstvu. Nakon završene obuke, posao je osiguran statutom same organizacije koja aktivno djeluje još od 1994. godine. Hrvatski građani imaju na raspolaganju 35 zemalja svijeta u koje mogu ići raditi. Uvjet za prijavu je najmanje 17 godina starosti i aktivno znanje engleskog jezika.

Video galerija