HIDROBEL d.o.o.: OBAVIJEST O POČETKU RADOVA U ULICAMA A.G.MATOŠA I E.KVATERNIKA U BELIŠĆU

Objavljeno: 11. 3. 2020.

Početak radova u ulicama A. G. Matoša i E. Kvaternika u Belišću na rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda.

Video galerija