Ispunite anketni upitnik kako biste iskazali svoje mišljenje o razvojnim prioritetima Republike Hrvatske

Objavljeno: 09. 7. 2013.

U sklopu programiranja i izrade Operativnih programa za razdoblje 2014. – 2020., uključite se u proces javnih konzultacija i sudjelujte u ispunjavanju upitnika kojima se definiraju prioriteti unutar svakog tematskog cilja. Odabrana prioritetna područja bit će financirana iz programa EU u Hrvatskoj od 2014. – 2020. Upitnici se nalaze na web stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1528 te ih je potrebno popuniti do 10. srpnja 2013. godine.

Video galerija