Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća

Objavljeno: 20. 9. 2016.
Video galerija