Javna rasprava o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća

Objavljeno: 20. 9. 2016.
Video galerija