Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća

Objavljeno: 29. 6. 2018.

Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća.

Video galerija