JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU KORIŠTENOG GRAĐEVINSKOG MATERIJALA U VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA U KITIŠANCIMA

Objavljeno: 11. 4. 2019.

Javni natječaj za prodaju korištenog građevinskog materijala s uklonjene pomoćne zgrade u vlasništvu Grada Belišća u Kitišancima Obrazac ponude

Video galerija