JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU PRORAČUNA GRADA BELIŠĆA ZA 2020. GODINU

Objavljeno: 22. 10. 2019.

U pripremi je izrada prijedloga Proračuna Grada Belišća za 2020. godinu.

Grad Belišće poziva sve građane da se aktivno uključe u kreiranje Proračuna Grada Belišća za 2020. godinu i dostave svoje prijedloge i ideje.

Obrazac za sudjelovanje građana u kreiranju proračuna može se preuzeti na web stranici Grada Belišća.

Rok za dostavu prijedloga je zaključno do 5. studenoga 2019. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni koji budu prihvaćeni, ugradit će se u konačan prijedlog Proračuna Grada Belišća za 2020. godinu te će biti proslijeđeni Gradskom vijeću grada Belišća na razmatranje i usvajanje.

Osobni podaci građana koristit će se isključivo u svrhu prikupljanja prijedloga za proračun Grada Belišća za 2020. godinu i ni u koje druge svrhe.

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna grada Belišća za 2020.godinu

Obrazac za prijedlog projekata za uvrštenje u Proračun grada Belišća za 2020. godinu

Video galerija