Lista reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji

Objavljeno: 18. 12. 2018.

Listu reda prvenstva možete detaljno pregledati na:  Lista reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji

 

 

Video galerija