MATICA UMIROVLJENIKA UZ CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ORGANIZIRA STUČNO PREDAVANJE

Objavljeno: 02. 6. 2016.

Matica umirovljenika grada Belišća u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Valpovo organizira stručno predavanje, 6.6.2016. godine (ponedjeljak) u 11 sati u Domu umirovljenika.

Teme za stručno predavanje su:

  1. UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU
  2. UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU
  3. TUGOVANJE I ŽALOVANJE
  4. PRAVO NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU
Video galerija