Najava: I u mom gradu Vukovar svijetli

Objavljeno: 14. 11. 2016.

“I u mom gradu Vukovar svijetli”, 18:30 sati, Park hrvatskih dragovoljaca, Belišće

Video galerija