NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U PODRUČJU PREVENCIJE NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA

Objavljeno: 18. 2. 2014.

Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pozivaju udruge koje su programski usmjerene za rad s djecom i/ili mladima da se prijave za financijsku potporu projektima koji doprinose smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima i vršnjačkog nasilja.

Udruge mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja Natječaja:

Prevencija nasilja nad djecom i mladima – nadležno Ministarstvo socijalne politike i mladih

Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i mladima – nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Za svako prioritetno područje natječaja osigurano je po 3.000.000,00 kuna, (ukupno 6.000.000,00 kuna).

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 45 dana, a završava 31. ožujka 2014.

Potrebne dokumente za prijavu projekta i ostale informacije možete naći ovdje.

Video galerija