OBAVIJEST HIDROBELA O ISPRAVNOSTI VODE

Objavljeno: 14. 12. 2018.

Hidrobel d.o.o. Belišće-kao Isporučitelj vodnih usluga, obavještava građanstvo da je na dan 14.12.2018. godine, a nakon zdravstvene analize, utvrđeno da je voda zdravstveno ispravna te se preporuča za ljudsku potrošnju bez ograničenja.

Video galerija