OBNOVLJENA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

Objavljeno: 24. 9. 2012.


Grad Belišće obnovio je horizontalnu signalizaciju na glavnoj prometnoj cesti u prigradskom naselju Gat, a također je obnovljena i u središtu grada Belišća, a posebno se vodilo računa o obnovi horizontalne signalizacije na glavnim prometnim pravcima i pješačkim prijelazima u centru grada Belišća.

Video galerija