Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Belišću

Objavljeno: 09. 5. 2019.

Vrijeme objave: 09:00 sati

 

Video galerija