ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO “TAJNIK GRADA”

Objavljeno: 27. 6. 2019.

Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto “Tajnik grada”

Video galerija