PODJELA DIPLOMA POLAZNICIMA ECDL EDUKACIJE

Objavljeno: 17. 12. 2019.

U ponedjeljak, 16. prosinca 2019. godine, u Velikoj vijećnici grada Belišća podijeljeno 14 diploma polaznicima ECDL edukacije. Edukaciju je provodilo učilište Algebra.

Sve nazočne, polaznike edukacije i predstavnike učilišta Algebra, pozdravio je direktor Lokalne razvojne agencije grada Belišća d.o.o. i naglasio važnost provedbe prekvalifikacije, usavršavanja i edukacije nezaposlenih osoba kao preduvjet za samozapošljavanje.

Podsjetimo kako su edukacije organizirane i financirane kroz projekt “Slavonski New Deal” – prekvalifikacijom i edukacijom u agraru do samozapošljavanja koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.” Nositelj projekta je Grad Belišća, Lokalna razvojna agencija grada Belišća d.o.o., Kombel d.o.o. te Općina Bizovac.

Čestitamo svim polaznicima na stečenim diplomama.

Video galerija