PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO ” VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA LOKALNU SAMOUPRAVU”

Objavljeno: 08. 4. 2019.

Poništava se  Javni natječaj za prijam službenika u  službu na radno mjesto u Upravi odjel Gradske uprave grada Belišća na radno mjesto ” viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu”.

Video galerija