REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA PRIJAM U SLUŽBU i POZIV NA USMENO TESTIRANJE

Objavljeno: 22. 8. 2018.

Rezultati pisanog testiranja za prijam u službu i poziv na usmenu provjeru:

Video galerija