SANACIJA HRVATSKOG DOMA U VELIŠKOVCIMA

Objavljeno: 24. 9. 2012.


Prema programu investicijskog održavanja objekata prigradskih naselja, grad Belišće u suradnji sa Mjesnim odborom Veliškovci izvršio je radove na sanaciji Hrvatskog doma. Izvršena je sanacija krovišta popravkom i izmjenom oštećenog crijepa. Popravljena je i oštećena vanjska lamperija uz krovište zamjenom dotrajale lamperije kao i ličilačkim radovima. Obnovljena je i prednja fasada Hrvatskog doma, a saniran je oštećeni prilaz u medicinsku ordinaciju uz postavljanje rampe i rukohvata za osobe sa invaliditetom neposredno pred ordinacijom ali i trgovačkom radnjom.

Video galerija