SUBVENCIONIRANJE ZAKUPNINE ZA GRADSKE POSLOVNE PROSTORE

Objavljeno: 16. 7. 2013.

Na prijedlog Gradonačelnika Dinka Burića Gradsko vijeće grada Belišća donijelo je Odluku temeljem koje će se do konca 2013. godine odobravati subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća fizičkim i pravnim osobama koje imaju zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora s Gradom Belišće i to u visini 50% ugovorene mjesečne zakupnine. Subvencije se odobravaju od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen pod uvjetom da je zakupnik podmirio sve dospjele financijske obveze prema Proračunu grada Belišća.

Video galerija