ZAPOČELI RADOVI NA RIBIČKOM DOMU U BISTRINCIMA

Objavljeno: 06. 3. 2013.

Ovoga tjedna započeli su intenzivni radovi na sanaciji krovišta zgrade Ribičkog doma u Bistrincima. Radovima se planira izmjena kompletne drvene krovne konstrukcije i postavljanje novog crijepa za što su financijska sredstva osigurana u proračunu grada Belišća. Početak izvođenja radova obišli su gradonačelnik Zvonko Borić i predsjednik UŠR Podravac Bistrinci Milan Borić.

Video galerija