Završna konferencija Projekta R-SOL-E Renewable Solar Energy

Objavljeno: 11. 2. 2019.

Partneri u Projektu R-SOL-E Renewable Solar Energy: Grad Belišće, Grad Novi Sad i Općina Gorjani u proteklih su 20 mjeseci radili na provedbi mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na zgradama u javnom vlasništvu i javnoj rasvjeti,  izrađivali su i dopunjavali akcijske planove energetske učinkovitosti te provodili promotivna događanja koja su za cilj imala popularizaciju korištenja obnovljivih izvora energije u prekograničnom području.

U utorak, 12. veljače 2019. godine  s početkom u 11:00 sati održat će se Završna konferencija projekta R-SOL-E Renewable Solar Energy na kojoj će javnosti predstaviti ostvarene rezultate i lekcije naučene kroz provedbu ovog projekta prekogranične suradnje te u suradnji s lokalnim dionicima i novim potencijalnim partnerima razmotriti smjerove daljnjeg razvoja sektora obnovljivih izvora energije u našoj zajednici.

Konferenciju će otvoriti gradonačelnik grada Belišća Dinko Burić, zamjenica načelnika Gradske uprave za investicije i građevinsko zemljište Grada Novog Sada Zorica Stupar Ninić  te načelnik Općine Gorjani Ivan Lović. O rezultatima projekta na području grada Belišća govorit će voditeljica projekta, zamjenica gradonačelnika grada Belišća Ljerka Vučković, a svoje će rezultate predstaviti i predstavnici Grada Novog Sada i Općine Gorjani.

Kroz projekt je u Belišću postavljeno pet fotonaponskih elektrana na zgrade u javnom vlasništvu (gradska uprava, dječji vrtić, nogometni klub, zgrada policije, zgrada bazena), punionica za električne automobile te su održane brojne promotivne aktivnosti.

O novim natječajima za sredstva iz EU fondova te prilikama za nove projekte govorit će direktor Lokalne razvojne agencije grada Belišća Mario Marolin.

 

 

Video galerija