PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Grad Belišće ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) podnošenjem zahtjeva Gradu Belišću popunjavanjem propisanog obrasca, na adresu:

Grad Belišće
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 Belišće

ili putem elektronske pošte:
grad@belisce.hr
ana.martinovic@belisce.hr

Službenica za informiranje Grada Belišća je
Ana Pavlović Martinović, mag.educ.philol.croat.
Tel. 031/400-605
Fax. 031/400-602
E-mail: ana.martinovic@belisce.hr

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Grad Belišće ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koje propisuje povjerenik za informiranje.

O ponovnoj uporabi informacija, detalje potražite na linku http://www.pristupinfo.hr/sto-je-ponovna-uporaba-informacija/.

Kriteriji za određivanje visine naknade
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za informacije
 Godisnje_izvjesce_2015
 Godisnje_izvjesce 2016
– Godisnje_izvjesce 2017

Video galerija