Proračun i financijska izvješća

PRORAČUN

Konsolidirano izvješće

Financijsko izvješće od 1.siječnja do 30. lipnja 2017.

3. izmjene i dopune Proračuna grada Belišća za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

2. izmjene i dopune Proračuna Grada Belišća za 2017. godinu

Izvršenje proračuna Grada Belišća za 2016. godinu

– 1. izmjene i dopune Proračuna Grada Belišća za 2017. godinu

– Odluka o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu
– Plan razvojnih programa 2017. – 2019.
– Proračun grada Belišća za 2017. godinu

Polugodišnje izvršenje proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Odluka o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2016. godinu
Plan razvojnih programa 2016-2018.godina
Proračun grada Belišća za 2016. godinu

Godišnje izvršenje proračuna grada Belišća za 2015. godinu
5. izmjene i dopune proračuna 2015.

– Procedura praćenja i naplate prihoda

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijsko izvješće – 1. siječnja – 31.ožujka 2017
– Konsolidirani financijski izvještaj za 2016. godinu
– Financijsko izvješće za 2016._Grad Belišće
– Financijsko izvješće za 2016._Centar za kulturu Sigmund Romberg
– Financijsko izvješće za 2016._Dječji vrtić Maslačak
Financijsko izvješće za 2016._Gradska knjižnica i čitaonica Belišće

Financijsko izvješće – 1. siječanj 2016. – 30. lipanj 2016.
Financijsko izvješće – siječanj-ožujak 2016. godina
Završno financijsko izvješće za 2015. godinu

Video galerija