Savjet mladih Grada Belišća

Savjet mladih Grada Belišća savjetodavno je tijelo Grada Belišća koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području grada Belišća. Postoji od 2008. godine, a novi saziv konstituiran je 25. svibnja 2015. godine. Savjet ima 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Mandat članova Savjeta i njihovih zamjenika traje 3 godine.

12140836_694087494059223_1107909609296700497_n

Članovi: Igor Paloh- predsjednik, Lea Kozina- zamjenica predsjednika, Vanesa Mandić, Maja Kučera, Ela Kunštek, Dinko Jukić, Boris Hartman

Zamjenski članovi: Melisa Torjanac, Filip Tomić, Miroslav Vuksanić, Ana Prološčić, Martin Rittgaser, Ivan Radunković

U okviru svoga djelokruga savjet mladih:
– raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade
– u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja
– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
– predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih
– po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih
– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

11391166_638593346275305_7409388773511624964_n

AKTIVNOSTI:

– odmah po konstituiranju napravljen i usvojen novi Poslovnik o radu prema novom Zakonu
– sudjelovanje na regionalnim konzultacijama u sklopu procesa strukturiranog dijaloga s mladima na europskoj razini
– sudjelovanje na 2. dječjem festivalu Vedrofon
– uz K.K. Belišće i Grad Belišće organizatori Streetballa Belišće 2015.
– sudjelovanje u realizaciji završne večeri Svjetskog kupa u streljaštvu za osobe s invaliditetom
– sudjelovanje na prvoj ljetnoj akademiji za članove Savjeta mladih u kampu Tunarica pored Labina
– sudjelovanje na mimohodu kulturno-umjetničkih društava u sklopu manifestacije Belišćanska zlatna jesen
– susret s veleposlanicom Makedonije Njenom Ekselencijom Danielom Karagjozoskom
– sudjelovanje na Gastrofestivalu te osvojeno 3. mjesto za najbolje uređeni štand
– sudjelovanje na Festivalu bundeva, a prikupljena sredstva donirana Društvu Naša djeca
– organizacija prezentacije o mobilnosti studenata sa studentom Juricom Cvenićem
– članovi Savjeta mladih prošli edukaciju „Biti volenter“ te postali volonteri Lokalnog volonterskog centra Zvono
– suorganizatori s Baraber Xtream Teamom i Sportskom zajednicom grada Belišća u utrci „Belišćanski cener“
– organizacija natjecanja za naj fotku grada Belišća te izložba svih fotografija uz video sa svih 72 fotografija od 28 natjecatelja
– aktivno sudjelovanje na prijedlogu nacrta i izradi Lokalne strategije za djecu i mlade
– sudjelovanje na prijedlogu osnivanja Gradskih koordinacija Savjeta mladih
– praćenje i sudjelovanje na većini važnih događaja u gradu Belišću i prigradskim naseljima
– sudjelovanje na sjednici Gradskog vijeća
– redovito informiranje mladih o svim važnim stvarima (stipendije, događanja, putovanja…) putem Facebook stranice i Gradskog radija Belišće
– predsjednik Savjeta mladih sudjeluje u radu Vijeća za prevenciju grada Belišća
– odlična suradnja s gradonačelnikom Belišća, njegovim zamjenicima, Gradskim vijećem i svim djelatnicima Gradske uprave te svim institucijama na području grada
– suradnja s raznim udrugama u Belišću i šire
– suradnja sa Savjetom mladih Osječko-baranjske Županije

VIJESTI

Vatrogasno natjecanje u spajanju usisnog voda

Vaterpolo u žitu 2016. – najava

Streetball Belišće 2016. – izvješće

Streetball 2016. – najava

“I moje je srce u Belišću” – koncert Antunu Bučancu u čast

Izrađeni nacrti Lokalne strategije za djecu Belišća

Vatrogasno natjecanje u spajanju usisnog voda

“I moje je srce u Belišću”: pridružite se fotografijom

Savjet mladih predstavio projekt “I naše je srce u Belišću”

Prezentacija “Od studentice do poduzetnice”

Održana prezentacija o mobilnosti i edukaciji mladih u EU

Izabrane najbolje fotografije Belišća

Izložba fotografija i dodjela nagrada – najava

Natječaj za mlade – naj fotka gra Belišća

Održan turnir “Sportom protiv ovisnosti 2015.”

Održan prvi “Belišćanski cener”

Jurica Cvenić održao predavanje o mobilnosti studenata

Predsjednik Savjeta mladih na Ljetnoj akademiji

Streetball Belišće 2015.

Savjet mladih na regionalnoj konzultaciji mladih u Osijeku

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Savjeta mladih grada Belišća

Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih grada Belišća

Video galerija