Konstituirano Gradsko vijeće Belišća – za predsjednika izabran Dario Fletko

Objavljeno: 15. 6. 2017.

Video galerija