Više od 1000 porcija graha i pečeni vol na proslavi dana grada Belišća

Objavljeno: 29. 4. 2017.

Video galerija