Prostorni i Urbanistički planovi

1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA BELIŠĆA (PPUG)Službeni glasnik 8/03

Tekstualni dio

– Grafički dio

1 Korištenje i namjena prostora
2A Građevine cestovnog, željezničkog, riječnog, poštanskog i telekomunikacijskog prometa
2B Građevine energetskog i vodoopskrbnog sustava
3A Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
3B Područja posebnih ograničenja u korištenju
4A Građevinsko područje naselja Belišće i zone povremenog stanovanja naselja Belišće
4B Građevinsko područje naselja Bistrinci
4C Građevinsko područje naselja Bocanjevci
4D Građevinsko područje naselja Gat
4E Građevinsko područje naselja Gorica Valpovačka
4F Građevinsko područje naselja Kitišanci
4G Građevinsko područje naselja Tiborjanci
4H Građevinsko područje naselja Veliškovci
4I Građevinsko područje naselja Vinogradci
5A Građevinsko područje zone povremenog stanovanja Bistrinci i vjersko turistički sadržaji
5B Građevinsko područje stanovanja zone Petrovo Selo
5C Građevinsko područje stanovanja zone Prečke
6A Izdvojeno građevinsko područje športsko rekreacijske zone za lovačke aktivnosti

I. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 8/11

Izmjene i dopune PPUGB – Tekstualni dio
– Grafički dio

0 pl PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA 25000
1 pl NAMJENA 25000
2A pl INFRASTRUKTURA promet pošta i elektroničke kom 25000
2B pl INFRASTRUKTURA 25000
3A pl UVJETI 25000
3B pl UVJETI područja posebnih ograničenja u korištenju 25000
4A pl Belišće 5000
4B pl Bistrinci 5000
4C pl Bocanjevci 5000
4D pl Gat 5000
4E pl IZDVOJENI DIO NASELJA Gat Petrovo selo 5000
4F pl IZDVOJENI DIO NASELJA Gat Prečke 5000
4G pl Gorica Valpovačka 5000
4H pl Kitisanci 5000
4I pl Tiborjanci 5000
4J pl Veliškovci 5000
4K pl Vinogradci 5000

II. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 5/12

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA II. ID-5000
1_pl_NAMJENA-25000
4A_pl_Belisce-5000

III. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 8/13

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLADNA KARTA III.ID-5000
1_pl_NAMJENA-25000
4D_pl_Gat-5000

IV. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 9/13

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA IV.CILJANIH ID-5000
1_pl_NAMJENA-25000
2A_pl_INFRASTRUKTURA-promet pošta i elektroničke komunikacije
2B_pl_INFRASTRUKTURA-25000
3A_pl_UVJETI-25000
4A_pl_Belišće-5000

V. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 6/15

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA V.CID-25000
1_pl_NAMJENA-25000
2A_pl_INFRASTRUKTURA-promet posta i elektronicke k.-25000
2B_pl_INFRASTRUKTURA-25000.dwf
3B_pl_UVJETI-podrucja posebnih ogranicenja u koristenju-25000.dwf

VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 9/16

Tekstualni dio
– Grafički dio

GRAFIČKI DIO-dwf

0_pl_PREGLEDNA KARTA VI. ID-25000.dwf>0_pl_PREGLEDNA KARTA VI. ID-25000.dwf
1_pl_NAMJENA-25000.dwf
2A_pl_INFRASTRUKTURA-promet posta i elektronicke komunikacije-25000.dwf
2B_pl_INFRASTRUKTURA-25000.dwf

GRAFIČKI DIO-dwg

0_pl_PREGLEDNA KARTA VI. ID.dwg>0_pl_PREGLEDNA KARTA VI. ID.dwg
1_pl_NAMJENA.dwg>1_pl_NAMJENA.dwg
2A_pl_INFRASTRUKTURA-promet posta i elektronicke komunikacije.dwg
2B_pl_INFRASTRUKTURA.dwg>2B_pl_INFRASTRUKTURA.dwg
325-4-3-t.tif
B_P_SELO_GP-t.tif
BRODANCI_GP-t.tif
CRNKOVCI_GP-t.tif
PPUG Belisce_transparentna.dwg>PPUG Belisce_transparentna.dwg
TORJANCI_GP-t.tif
VALPOVO_GP-t.tif
Znak.tif

GRAFIČKI DIO-pdf

0_pl_PREGLEDNA KARTA VI. ID-25000.pdf
1_pl_NAMJENA-25000.pdf
2A_pl_INFRASTRUKTURA-promet posta i elektronicke komunikacije-25000.pdf
2B_pl_INFRASTRUKTURA-25000.pdf

2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA BELIŠĆA (UPUG) – Službeni glasnik 1/04

Tekstualni dio
– Grafički dio

1 Korištenje i namjena površina

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
2A Promet
2B Pošta i telekomunikacije; vodnogospodarski sustav
2C Energetski sustav
3 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Način i uvjeti gradnje
4A Oblici korištenja
4B Način gradnje

Izmjene prostornog plana – Službeni glasnik grada Belišća broj 8/11

I. ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 8/13

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA ID-5000
1_pl_NAMJENA-5000
2A_pl_PROMET-5000
4B_pl_NACIN GRADNJE-5000

II. ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 9/13

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA II.CILJANE ID-5000
1_pl_NAMJENA-5000
2A_pl_PROMET-5000
2B_pl_POŠTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO-5000
2C_pl_ENERGETSKI SUSTAV-5000.zip
3_pl_UVJETI KORIŠTENJA-5000
4B_pl_NAČIN GRADNJE-5000
5_pl_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE-2000

III. ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 6/15

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA ID-5000
1_pl_NAMJENA-5000
2A_pl_PROMET-5000
2B_pl_POSTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO-5000
4A_pl_OBLICI KORISTENJA-5000
4B_pl_NACIN GRADNJE-5000.dwf
5_pl_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE-2000

IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 9/16

Tekstualni dio ( docpdf)

– Grafički dio

dwf

0_pl_PREGLEDNA KARTA IV. ID-5000.dwf”>0_pl_PREGLEDNA KARTA IV. ID-5000.dwf
1_pl_NAMJENA-5000.dwf
2B_pl_POSTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO-5000.dwf
2C_pl_ENERGETSKI SUSTAV-5000.dwf
5_pl_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE-2000.dwf

dwg

0_pl_PREGLEDNA KARTA IV. ID.dwg
1. Koristenje i namjena.jpg
1_pl_NAMJENA.dwg
2.B. Posta i TK,Vodnogospodarstvo.jpg
2.C. Energetski sustav.jpg
2B_pl_POSTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO.dwg
2C_pl_ENERGETSKI SUSTAV.dwg
5_pl_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE.dwg
DKP_Belisce_19-01-2012.dwg
Znak.tif

pdf

0_pl_PREGLEDNA KARTA IV. ID-5000.pdf
1_pl_NAMJENA-5000.pdf
2B_pl_POSTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO-5000.pdf
2C_pl_ENERGETSKI SUSTAV-5000.pdf
5_pl_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE-2000.pdf

Za prikaz grafičkih dijelova trebat će vam programi kojeg možete preuzeti:

AdbeRdr80_en_US
ExpressViewerSetup
DwfViewerSetup.

Video galerija