Prostorni i Urbanistički planovi

1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA BELIŠĆA (PPUG)Službeni glasnik 8/03

Tekstualni dio

– Grafički dio (prikaži sakrij)

I. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 8/11

Izmjene i dopune PPUGB – Tekstualni dio
– Grafički dio (prikaži sakrij)

II. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 5/12

Tekstualni dio
– Grafički dio (prikaži sakrij)

III. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 8/13

Tekstualni dio
– Grafički dio (prikaži sakrij)

IV. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 9/13

Tekstualni dio
– Grafički dio (prikaži sakrij)

V. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 6/15

Tekstualni dio
– Grafički dio (prikaži sakrij)

VI. PPUG-izmjene

Tekstualni dio
– Grafički dio (prikaži sakrij)

2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA BELIŠĆA (UPUG) – Službeni glasnik 1/04

Tekstualni dio
– Grafički dio (prikaži sakrij)

I. ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 8/13

Tekstualni dio
– Grafički dio (prikaži sakrij)

II. ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 9/13

Tekstualni dio
– Grafički dio (prikaži sakrij)

III. ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišće – Službeni glasnik 6/15

Tekstualni dio
– Grafički dio (prikaži sakrij)

IV. ID UPU GRADA BELIŠĆA 2016

Tekstualni dio ( docpdf)

– Grafički dio (prikaži sakrij)

Za prikaz grafičkih dijelova trebat će vam programi kojeg možete preuzeti:

AdbeRdr80_en_US
ExpressViewerSetup
DwfViewerSetup.

Video galerija